BASIN   AÇIKLAMASI  8

Tarih: 24.01.2007
Ölümsüz yazar, anti-emperyalist mücadelenin yorulmak bilmeyen kalpaksız kuvayı milliyecisi Uğur Mumcu’yu, 14 yıl önce sonsuzluğa yolcu ettik.

Uğur Mumcu yaşamakta devam ediyor. Nadir Nadi bu teşhisi yıllar önce koymuştu. Diyordu ki, Uğur Mumcu’nun yazıları bugün günceldir. Bunlar yarınki kuşaklar hesabına kuşkusuz birer ibret alınması gereken tarih dersi yerine geçecektir.

Uğur Mumcu, sonsuzluğa göçerken, ülkemizde kurulu değişik eğilimlerdeki tüm sendikal örgütlerin, tüm demokratik kitle örgütlerinin sevgi ve takdirini kazandığını göstermiş ve ülkemizin toplumsal gerçekliğinin çok bilinen bir zaafı olan halk-aydın çelişkisinin aşılmasında unutulmayacak bir adımın atılmasını sağlamıştır.

 

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı                                   Öğr. Gör.  Suay Karaman

TÜMÖD Genel Başkanı                                  TÜMÖD Genel Sekreteri