Yönetim Kurulu

 

YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR Ankara Ü. Tıp F.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü. Veteriner F.
Gn. Bşk. Yrd. :

Prof. Dr. Atilla BOZKURT

Hacettepe Ü. Tıp F.

Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Ankara HBV Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Dr. Öğ. Üyesi Müge BAHÇECİ Başkent Ü. İletişim F.
Genel Sayman : Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ Abant İB Ü. İİB F .
Üye : Öğr. Gör. Ataman ÖZDEMİR ODTÜ Mimarlık F.
DENETİM KURULU
Başkan : Prof. Dr. Semih KORAY Bilkent Ü.
Üye : Prof. Dr. Hülagü KAPLAN Gazi Ü. Mimarlık F.
Üye : Doç. Dr. Selami TOPRAK Ankara Ü. Tıp F.
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Tolga YARMAN Okan Ü.
Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK Ankara HBV Ü.
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY Ufuk Ü.
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN Ankara Ü.
Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Ege Ü.
YÖNETİM KURULU-Yedek
Doç. Dr. Atilla GÖKÇE Ankara HBV Ü.
Doç. Dr. S. Çağdaş İNAM Başkent Ü.
Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU Ankara Ü.
Doç. Dr. Armağan GÖKÇEARSLAN Ankara HBV Ü.
Prof. Dr. Gülen ELMAS ARSLAN Ufuk Ü.
Doç. Dr. Füsun EKMEKYAPAR Namık Kemal Ü.
 Dr. Öğ. Üyesi Devrim GÜN  Bilgi Ü.
DENETİM KURULU-Yedek
Prof. Dr. Esen GÜRBÜZ Niğde Ü.
Doç. Dr. Hüseyin KOTAMAN Harran Ü
Yard. Doç. Dr. Neşe Hayat AKSOY Aksaray Ü.
DANIŞMA KURULU-Yedek
Prof. Dr. Tuba ONGUN Ankara HBV Ü.
Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA Gazi Ü.
Prof. Dr. Gülümser HEPER Abant İzzet Baysal Ü.
Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN Dicle Ü.
Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN Yüzüncü Yıl Ü.