BASIN AÇIKLAMASI 126

 

                       

Tarih: 01.08.2013

 

Genel Başkanımız Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın ani ölümü nedeniyle,         1 Ağustos 2013 tarihinde yapılan toplantı sonucunda Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Yönetim Kurulu şu şekilde yenilenmiştir:

 

Genel Başkan   : Prof. Dr.  Ayhan ÖZKUL                   (Ankara Ü.)

Gn.  Bşk. Yrd.   : Prof. Dr. Recep AKDUR                   (Ankara Ü.)

Gn.  Bşk. Yrd.   : Doç. Dr. Çağatay KESKİNOK         (ODTÜ)

Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN             (Gazi Ü.)

Gn. Sek. Yrd.    : Yard. Doç. Dr. Selami TOPRAK     (Başkent Ü.)

Genel Sayman  : Doç. Dr. Hüner TUNCER               (Ankara Ü.)

Üye                   : Araş. Gör. Dr. Özgür ŞAHAN        (Gazi Ü.)

 

 

Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL

TÜMÖD Genel Başkanı