8 Temmuz 2006 tarihinde toplanan  Tüm Öğretim Üyeleri Derneği-TÜMÖD Genel Kurulu’nda derneğin Genel Başkanlığına  Prof. Dr. Alpaslan Işıklı seçilmiştir. Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

Genel Başkan:   Prof. Dr.  Alpaslan IŞIKLI

Genel Başkan Yardımcısı:  Prof. Dr.  Sina  AKŞİN

Genel Başkan Yardımcısı:  Prof. Dr.  Uğur  ESER

Genel Sekreter:   Öğr. Gör.  Suay   KARAMAN

Genel Sekreter Yardımcısı: Doç. Dr.  Nesrin  ÇOBANOĞLU

Genel Sayman:   Yard. Doç. Dr.  Yaşar  METHİBAY

Üye: Doç. Dr.  Şükran  ŞAHİN

Prof Dr. Alpaslan IŞIKLITÜMÖD Genel Başkanı