BASIN AÇIKLAMASI 135

                       

Tarih: 22.01.2014

 

 

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)  14. Olağan Genel Kurulu, 17 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Yapılan seçimler sonucunda TÜMÖD Yönetim Organları şöyle oluşmuştur:

 

Yönetim  Kurulu

 

Genel Başkan         : Prof. Dr.  Recep AKDUR                       (Ankara Ü.)

Gn.  Bşk. Yrd.          : Prof. Dr.  Ayhan ÖZKUL             (Ankara Ü.)

Gn.  Bşk. Yrd.          : Prof. Dr. Atilla BOZKURT                      (Hacettepe Ü.)

Genel Sekreter        : Öğr. Gör. Suay KARAMAN                   (Gazi Ü.)

Gn. Sek. Yrd.           : Doç. Dr. Selami TOPRAK                     (Ankara Ü.)

Genel Sayman        : Doç. Dr. Hüner TUNCER                      (Ankara Ü.)

Üye                            : Prof. Dr. Ayşe KALKANCI                     (Gazi Ü.)

 

 

Denetim Kurulu

 

Başkan         : Doç. Dr. Ülgen OKYAYÜZ                                (Ankara Ü.)

Üye                : Yard. Doç. Dr. Neşe Hayat AKSOY   (Aksaray Ü.)

Üye                : Öğr. Gör. Dr. Yıldırım KOÇ                                (ODTÜ)

 

 

Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Cevat GERAY                                        (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Korkut BORATAV                                             (Ankara Ü.)

Prof. Dr. M. Tuba ONGUN                                               (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK                            (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Ali DEMİR                                                           (Hacettepe Ü.)

 

Prof. Dr. Recep AKDUR

TÜMÖD Genel Başkanı