BASIN AÇIKLAMASI 148

                       

Tarih: 12.02.2018

 

 

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) 16. Olağan Genel Kurulu, 7 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Yapılan seçimler sonucunda TÜMÖD Yönetim Organları şöyle oluşmuştur:

 

Yönetim Kurulu

 

Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR                    Ankara Ü.

Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL                                    Ankara Ü.

Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Tülin OYGÜR                         Gazi Ü.

Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN             Gazi Ü.

Gn. Sek. Yrd. : Doç. Dr. Selami TOPRAK                   Ankara Ü.

Genel Sayman : Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ     Gazi Ü.

Üye : Prof. Dr. Semih KORAY                                        Bilkent Ü.

 

Denetim Kurulu

 

Başkan : Prof. Dr. H. Zafer KARS                                              Cumhuriyet Ü.

Üye : Doç. Dr. Murat TUNCEL                                       Hacettepe Ü.

Üye : Yard. Doç. Dr. Müge BAHÇECİ                          Başkent Ü.

 

Danışma Kurulu

 

Başkan : Prof. Dr. Tolga YARMAN                               Okan Ü.

Üye: Prof. Dr. Cevat GERAY                                          Ankara Ü.

Üye: Prof. Dr. Ayşe KALKANCI                                     Gazi Ü.

Üye: Prof. Dr. Kayhan KANTARLI                                            Ege Ü.

Üye: Prof. Dr. Ramazan İNCİ                                         Ege Ü.

 

TÜMÖD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Recep AKDUR

Genel Başkan