Genel Kurullar

YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR Başkent Ü. Tıp F
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü. Veteriner F
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Atilla BOZKURT Hacettepe Ü. Tıp F
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Ankara HBV Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Dr. Öğ. Üy. Müge BAHÇECİ Başkent Ü. İletişim F
Genel Sayman : Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ Abant İBÜ İİBF
Üye : Öğr. Gör. Ataman ÖZDEMİR ODTÜ
DENETİM KURULU
Başkan : Prof. Dr. Semih KORAY Bilkent Ü. İİSB F
Üye Prof. Dr. Hülagü KAPLAN Gazi Ü. MF – Emekli
Üye : Doç. Dr. Selami TOPRAK Ankara Ü. Tıp F
DANIŞMA KURULU
: Prof. Dr. Tolga YARMAN Okan Ü.
: Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK Ankara HBV Ü.
: Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY Ufuk Ü.
: Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Ege Ü.
: Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN Ankara Ü.
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR Başkent Ü. Tıp F
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü. Veteriner F
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Tülin OYGÜR Gazi Ü. Diş H. F
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Ankara HBV Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Dr. Öğ. Üyesi Müge BAHÇECİ Başkent Ü. İletişim F
Genel Sayman : Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ Abant İB Ü. İİBF – Emekli
Üye : Prof. Dr. Atilla BOZKURT Hacettepe Ü. Tıp F – Emekli
DENETİM KURULU
Başkan : Prof. Dr. Semih KORAY Bilkent Ü. İİSB F
Üye Prof. Dr. Hülagü KAPLAN Gazi Ü. MF – Emekli
Üye : Doç. Dr. Selami TOPRAK Ankara Ü. Tıp F
DANIŞMA KURULU
: Prof. Dr. Tolga YARMAN Okan Ü.
: Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK Ankara HBV Ü.
: Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY Ufuk Ü.
: Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Ege Ü.
: Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN Ankara Ü.
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR Ankara Ü. Tıp F
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü. Veteriner F
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Tülin OYGÜR Gazi Ü. Diş H. F
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Gazi Ü. Tapu Kadastro MYO
Gn. Sek. Yrd. : Doç. Dr. Selami TOPRAK Ankara Ü. Tıp F
Genel Sayman : Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ Gazi Ü. Fen Ed. F
Üye : Prof. Dr. Semih KORAY Bilkent Ü. İİSB F
DENETİM KURULU
Başkan : Prof. Dr. Zafer KARS Cumhuriyet Ü. Tıp F
Üye Doç. Dr. Murat TUNCEL Hacettepe Ü. Tıp F
Üye : Yard. Doç. Dr. Müge BAHÇECİ Başkent Ü. İletişim F
DANIŞMA KURULU
: Prof. Dr. Tolga YARMAN Okan Ü.
: Prof. Dr. Cevat GERAY Ankara Ü.
: Prof. Dr. Ayşe KALKANCI Gazi Ü.
: Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Ege Ü.
: Prof. Dr. Ramazan İNCİ Ege Ü.
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü. – Emekli
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Tülin OYGÜR Gazi Ü. – Emekli
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Gazi Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Doç. Dr. Selami TOPRAK Ankara Ü.
Genel Sayman : Prof. Dr. Ayşe KALKANCI Gazi Ü.
Üye : Prof. Dr. Ramazan İNCİ Ege Ü.
DENETİM KURULU
Başkan : Doç. Dr. Hüner TUNCER Ankara Ü. – Emekli
Üye Okt. Ayşe ÖZEN Gazi Ü.
Üye : Öğr. Gör. Dr. Yıldırım KOÇ ODTÜ – Yarı Zamanlı
DANIŞMA KURULU
: Prof. Dr. M. Tuba ONGUN Gazi Ü. – Emekli
: Prof. Dr. Tolga YARMAN Okan Ü. – Emekli
: Prof. Dr. Cevat GERAY Ankara Ü. – Emekli
: Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Ege Ü. – Emekli
: Prof. Dr. Korkut BORATAV Ankara Ü. – Emekli
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Atilla BOZKURT Hacettepe Ü.
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Gazi Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Doç. Dr. Selami TOPRAK Ankara Ü.
Genel Sayman : Doç. Dr. Hüner TUNCER Ankara Ü.
Üye : Prof. Dr. Ayşe KALKANCI Gazi Ü.
DENETİM KURULU
Başkan : Doç. Dr. Ülgen OKYAYÜZ Ankara Ü.
Üye : Yard. Doç. Dr. Neşe Hayat AKSOY Aksaray Ü.
Üye : Öğr. Gör. Dr. Yıldırım KOÇ ODTÜ
DANIŞMA KURULU
: Prof. Dr. Cevat GERAY Ankara Ü.
: Prof. Dr. Korkut BORATAV Ankara Ü.
: Prof. Dr. M. Tuba ONGUN Gazi Ü.
: Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK Gazi Ü.
: Prof. Dr. Ali DEMİR Hacettepe Ü.
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Recep AKDUR Ankara Ü.
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Gazi Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Öğr. Gör. Dr. Selami TOPRAK Başkent Ü.
Genel Sayman : Prof. Dr. Gülümser HEPER
Doç. Dr. Hüner TUNCER
Abant İzzet Baysal Ü.
Ankara Ü.
Üye : Doç. Dr. Hüner TUNCER
Araş. Gör. Dr. Özgür ŞAHAN
Ankara Ü
Gazi Ü.
DENETİM KURULU
Başkan : Prof. Dr. Semih KORAY Bilkent Ü.
Üye : Doç. Dr. Özge UZUN Abant İzzet Baysal Ü.
Üye : Yard. Doç. Dr. Erol BULUT Gazi Ü.
DANIŞMA KURULU
: Prof. Dr. Cevat GERAY Ankara Ü.
: Prof. Dr. M. Tuba ONGUN Gazi Ü.
: Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Ege Ü.
: Prof. Dr. Atila BOZKURT Hacettepe Ü.
: Prof. Dr. Naki SELMANPAKOĞLU GATA
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Recep AKDUR Ankara Ü.
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Gazi Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Öğr. Gör. Dr. Selami TOPRAK  Başkent Ü.
Genel Sayman : Doç. Dr. Melek DİKER YÜCEL ODTÜ
Üye : Prof. Dr. Naki SELMANPAKOĞLU GATA
DENETİM KURULU
Başkan : Prof. Dr. Semih KORAY Bilkent Ü.
Üye : Doç. Dr. Özge UZUN Abant İzzet Baysal Ü.
Üye : Yard. Doç. Dr. Haydar EJDER Gazi Ü.
DANIŞMA KURULU
: Prof. Dr. Cevat GERAY Ankara Ü.
: Prof. Dr. Ünsal YAVUZ Başkent Ü.
: Prof. Dr. Tülin OYGÜR Gazi Ü.
: Prof. Dr. Atila BOZKURT Hacettepe Ü.
: Prof. Dr. M. Tuba ONGUN Gazi Ü.
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr.  Ayhan ÖZKUL Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr.  Naki SELMANPAKOĞLU GATA
Genel Sekreter : Öğr. Gör.  Suay   KARAMAN Gazi Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Yard. Doç. Dr.  Armağan GÖKÇEARSLAN Gazi Ü.
Genel Sayman : Yard. Doç. Dr.  Gülşen ÇAKAR Gazi Ü.
Üye : Yard. Doç. Dr.  Barış DOSTER Marmara Ü.
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr.  Ünsal YAVUZ Başkent Ü.
Üye : Prof. Dr. Semih KORAY Bilkent Ü.
Üye : Prof. Dr.  Ahmet SALTIK Ankara Ü.
DANIŞMA KURULU
: Prof. Dr. Cevat GERAY Ankara Ü.
: Prof. Dr. Naci KEPKEP YTÜ
: Prof. Dr. Tülin OYGÜR Gazi Ü.
: Prof. Dr. Sedat IŞIK Gazi Ü.
: Prof. Dr. Atila BOZKURT Hacettepe Ü.
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Sina AKŞİN Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Uğur ESER İzzet Baysal Ü.
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Gazi Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Doç. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU Gazi Ü.
Genel Sayman : Yard. Doç. Dr. Yaşar METHİBAY Gazi Ü.
Üye : Doç. Dr. Şükran ŞAHİN Marmara Ü.
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA Ankara Ü.
Üye : Doç. Dr. Gülen ELMAS Gazi Ü.
Üye : Araş. Gör. Dr. Haydar EJDER Gazi Ü.
9.GENEL KURUL
12 Haziran 2004

YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (Gazi Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Doç. Dr. Bahir Güneş Türközer ( Gazi Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Kaptan Kaptangil (Abant İB Ünv.)
Genel Sekreter : Öğ. Gör. Suay Karaman (Gazi Ünv.)
Gn. Sek. Yrd. : Prof. Dr. Mustafa Sunu (A. Menderes Ünv.)
Genel Sayman : Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu (Gazi Ünv.)
Üye : Prof. Dr. İlhan Tomanbay (Hacettepe Ünv.)
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Prof. Dr. Ayhan Özkul (Ankara Ünv.)
Üye : Prof. Dr. İlyas Yılmazer (Yüzüncü Yıl Ünv.)
Üye : Prof. Dr. İbrahim Ortaş (Çukurova Ünv.)
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (Gazi Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Kaptan Kaptangil (Abant İB Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Dr. Necip Hablemitoğlu
Öğ. Gör.  Suay Karaman
(Ankara Ünv.)
(Hacettepe Ünv.)
Genel Sekreter : Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ünv.)
Gn. Sek. Yrd. : Öğ. Gör.  Suay Karaman
Prof. Dr. Mustafa Sunu
(Hacettepe Ünv.)
(A. Muğla Ünv.)
Genel Sayman : Yrd. Doç. Dr. Faruk Güçlü (Abant İB Ünv.)
Üye : Doç. Dr. Muazzez Çelik Karakaya (Selçuk Ünv.)
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. İlhan Tomanbay (Hacettepe Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Engin Sakarya (Ankara Ünv.)
Üye : Doç. Dr. Bahir Türközer (Gazi Ünv.)
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (Gazi Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Kaptan Kaptangil (Abant İB Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Dr. Necip Hablemitoğlu (Ankara Ünv.)
Genel Sekreter : Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ünv.)
Genel Sayman : Öğ. Gör. Suay Karaman (Gazi Ünv.)
Üye : Yrd. Doç. Dr. Faruk Güçlü (Abant İB Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya (Ankara Ünv.)
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Ali Karaca (Abant İB Ünv.)
Üye : Dr. Mehmet Ünlü (Cumhuriyet Ünv.)
Üye : Doç. Dr. Taner Özbenli (19 Mayıs Ünv.)
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (Gazi Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Atila Bozkurt (Hacettepe Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Kaptan Kaptangil (Abant İB Ünv.)
Genel Sekreter : Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ünv.)
Genel Sayman : Öğ. Gör. Suay Karaman (Gazi Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Ayhan Özkul (Ankara Ünv.)
Üye : Prof. Dr. İlhan Tomanbay (Hacettepe Ünv.)
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Muharrem Varol (Ankara Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Yılmaz Özbay (Ankara Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Coşkun İçöz (Gazi Ünv.)
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (Gazi Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Atila Bozkurt (Hacettepe Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Kaptan Kaptangil (Abant İB Ünv.)
Genel Sekreter : Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ünv.)
Genel Sayman Yrd. Doç. Dr. Nazife Güngör (Gazi Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Selçuk Seçer (Ankara Ünv.)
Üye : Prof. Dr. İlhan Tomanbay (Hacettepe Ünv.)
DENETİM KURULU

Başkan : Doç. Dr. Taner Özbenli (19 Mayıs Ünv.)
Üye : Doç. Dr. Ali Demir (Mersin Ünv.)
Üye : Arş. Gör. Celal Postacı (Hacettepe Ünv.)
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Alpaslan Işıklı (Ankara Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan Özkul (Ankara Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Doç. Dr. Ali Demir (Mersin Ünv.)
Genel Sekreter : Prof. Dr. Tahir Hatiboğlu (Gazi Ünv.)
Genel Sayman Dr. Necip Hablemitoğlu
Prof. Dr. Atila Bozkurt
(Ankara Ünv.)
(Hacettepe Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Coşkun İçöz (Gazi Ünv.)
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Ayşe Baysal (Hacettepe Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya (Ankara Ünv.)
Üye : Üye : Prof. Dr. Tahsin Yılmaz (Ege Ünv.)
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan Özkul (Ankara Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Atila Bozkurt (Hacettepe Ünv.)
Genel Sekreter : Prof. Dr. Tahir Hatiboğlu (Gazi Ünv.)
Genel Sayman : Dr. Necip Hablemitoğlu (Ankara Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Yakup Kepenek (ODTÜ)
Üye : Prof. Dr. Berna Alpagut
Prof. Dr. Yılmaz Özbay
(Ankara Ünv.)
(Ankara Ünv.)
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya (Ankara Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Güner Göymen (Gazi Ünv.)
Üye : Öğ. Gör. Kifayet Özaydın (Ankara Ünv.)
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Yakup Kepenek (ODTÜ)
Gn. Bşk. Yrd. : Doç. Dr. Nurkut İnan (Ankara Ünv.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Tahir Hatiboğlu (Gazi Ünv.)
Genel Sekreter : Prof. Dr. Mustafa Altıntaş (Gazi Ünv.)
Genel Sayman : Prof. Dr. Ayhan Özkul (Ankara Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Korkut Boratav (Ankara Ünv.)
Üye : Dr. Necip Hablemitoğlu (Ankara Ünv.)
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya (Ankara Ünv.)
Üye : Doç. Dr. Nurcan Süzal (Gazi Ünv.)
Üye : Doç. Dr. Esergül Balcı (Hacettepe Ünv.)
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Erdem Aksoy
Prof. Dr. Tahir Hatiboğlu
(KTÜ)
(Gazi Ünv.)
Genel Sekreter : Prof. Dr. Tahir Hatiboğlu
Öğ. Gör. Kifayet Özaydın
(Gazi Ünv.)
(Ankara Ünv.)
Genel Sayman : Öğ. Gör. Candan Baysan (ODTÜ)
Üye : Doç. Dr. Fatih Gümüş (Gazi Ünv.)
Üye : Öğ. Gör. Kifayet Özaydın (Ankara Ünv.)
DENETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Yalçın Küçük (Gazi Ünv.)
Üye : Doç. Dr. Anıl Çeçen (Ankara Ünv.)
Üye : Prof. Dr. Özgönül Aksoy (KTÜ)
YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Erdem Aksoy (KTÜ)
Genel Sekreter : Doç. Dr. Tahir Hatiboğlu (Gazi Ünv.)
Genel Sayman : Öğ. Gör. Candan Baysan (ODTÜ)
Üye : Prof. Dr. Alpaslan Işıklı (Ankara Ünv.)
Üye : Doç. Dr. Yalçın Küçük (Gazi Ünv.)