TÜMÖD BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 23.10.2018

23 Nisan 1933 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip tarafından yazılan andımız, 1972 ve 1997 yıllarında bazı değişikliklere uğrayarak, 2013 yılına kadar, tam 80 yıl her sabah ilköğretim okullarında okutulmuştur.

AKP iktidarı döneminde bile andımız uygulanırken, kaldırılması yolundaki bazı istekler üzerine, bu istekleri yerinde görmeyen Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan davalarda Bakanlık, andımızın ırkçılık içermediğini ve pedagojik yönden uygunluğunu savunmuştur. Danıştay da, istemleri yerinde görerek bu davaları 2010 ve 2011 yılında verdiği kararları ile reddetmiş ve andımız uygulaması devam etmiştir. O zaman andımızı savunan Milli Eğitim Bakanlığı, andımız yürürlükte iken iptal isteklerini reddetmesine karşın, 8 Ekim 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, her sabah ilköğretim okullarında okunan andımızı kaldırmıştır. Bu karar üzerine bazı eğitim sendikaları Danıştay’a başvurarak, iptal isteminde bulundular. Yaklaşık beş yıl sonra 24 Nisan 2018 tarihinde Danıştay 8. Dairesi, andımızı kaldıran yönetmelik değişikliğini iptal etti.

Bu kararı içine sindiremeyenler ve “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün içeriğini anlamadan, “Türküm” sözcüğünden rahatsızlık duyanlar “yargı haddini aştı, anayasayı çiğnedi” söylemlerinde bulundular.

Andımız bahanesiyle Cumhuriyet devrimlerine karşı yan yana gelerek, ittifak yapan dincilerin, liberallerin ve etnikçilerin niyetleri bellidir. Andımız kararı, ümmet kimliği yerine yurttaş kimliğinin ve milliliğin gereği olarak asla temyiz edilmemelidir. TÜMÖD olarak, andımız konusunda siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini ve özellikle eğitim sendikalarını üstlerine düşen görevleri çekinmeden yerine getirmeye çağırıyoruz.

TÜMÖD Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan Prof. Dr. Recep AKDUR