TÜMÖD BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 02.05.2018

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, 20 yeni üniversitenin kurulması ile İstanbul, Gazi (Ankara), Selçuk (Konya), İnönü (Malatya), Dumlupınar (Kütahya), Sakarya, Mersin, Erciyes (Kayseri), Karadeniz Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Anadolu (Eskişehir), Süleyman Demirel (Isparta) ve Afyon Kocatepe Üniversitelerinin bölünerek bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasına dair kanun tasarısı kabul edilmiştir. Bu tasarının TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi ile, bazıları cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip, en yenilerinin bile 25 yıllık öğretim kurumları olan 13 üniversitemiz parçalanacaktır.

Özellikle son yıllarda yeterli altyapısı olmadan çoğalan yeni üniversitelerin nitelik ve nicelik sorunları önümüzde dururken ve üniversite kurma basit bir bina-tesis yapma, işletme işine indirgenmişken, 20 yeni üniversitenin daha, üstelik kurumsallaşmış üniversitelerimizden parçalar kopararak açılması yanlıştır. Bu durum üniversite ve bilim topluluğumuzda ciddi bir üzüntüye neden olmuş, kaygı yaratmıştır. Konunun esas sahipleri olan ilgili üniversitelerin akademik ve idari personelinden, öğrencilerinden, hatta mezunlarından kaçırılarak, tepeden inme alınan bu karar, etik olarak da, hukuken de yanlıştır. Bilimsel olmayan bu karar, üniversitelerimizde karışıklığa ve huzurun bozulmasına yol açabilecektir.

Yükseköğretimdeki temel sorun, liyakate dayalı akademik işleyişin ve bilim özgürlüğünün başarısız olmasıdır. Bu sorunun üniversitenin nüfus büyüklüğü ya da fiziki genişliğiyle ilgisi yoktur. Üniversite ve bilim topluluğumuzun beklentisi, yükseköğretim kurumlarımızdaki liyakatsiz işleyiş ile bilim dışı uygulama ve tutumlara son verecek çözümlerin üretilmesidir.

TÜMÖD olarak, 13 üniversitemizin bölünmesine yol açan kanun taslağının geri çekilmesini talep ediyoruz. Büyük sorunları bulunan üniversitelerimize, yeni sorunlar yaratılmamasını istiyoruz. Üniversitelerinin bölünmesine karşı itirazlarını ortaya koyan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Prof. Dr. Recep AKDUR
Genel Başkan