TÜMÖD BASIN AÇIKLAMASI

Tarih: 02.02.2022

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) 18. Olağan Genel Kurulu, 31 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Yapılan seçimler sonucunda TÜMÖD Yönetim Organları şöyle oluşmuştur:

Yönetim Kurulu
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR – Başkent Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL – Ankara Ü.
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Atilla BOZKURT – Hacettepe Ü.
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN – Ankara HBV Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Dr. Öğ. Üyesi Müge BAHÇECİ – Başkent Ü.
Genel Sayman : Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ – Abant İB Ü.
Üye : Öğr. Gör. Ataman ÖZDEMİR – ODTÜ

Denetim Kurulu
Başkan : Prof. Dr. Semih KORAY – Bilkent Ü.
Üye : Prof. Dr. Hülagü KAPLAN – Gazi Ü.
Üye : Doç. Dr. Selami TOPRAK – Ankara Ü.

Danışma Kurulu
Başkan : Prof. Dr. Tolga YARMAN – Okan Ü.
Üye: Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK – Ankara HBV Ü.
Üye: Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY – Ufuk Ü.
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN – Ankara Ü.
Üye: Prof. Dr. Kayhan KANTARLI – Ege Ü.

 

Prof. Dr. Recep AKDUR
Genel Başkan