BASIN AÇIKLAMASI 124

Tarih: 11.07.2013

 

 

Tüm Öğretim Elemanları Derneği olarak, TMMOB’nin ve ona bağlı olan mühendis ve mimar odalarının tümünün başlıca yetkileri ellerinden alınmak suretiyle işlevsizleştirilmelerini şiddetle kınamaktayız. Bu sonucu doğuran yasa değişikliğine karşı uyanan demokratik tepkilerin yanında yer almayı hukuka bağlılığımızın gereği ve ayrıca bir yurtseverlik borcu olduğunu ifade etmek isteriz.

 

Demokrasiyi bir tür sandık fetişizmine indirgemek isteyen anlayış, bu konuda da kendisini göstermektedir. Oysa yurttaşların, toplumun yönetimine ilişkin olan ve özellikle de uzmanlık alanlarına giren her türlü ve her düzeydeki karara, gerekli olan her aşamada mümkün olan en geniş katılımlarının sağlanması, demokrasinin en önde gelen gerekliliklerinden birisini oluşturur.

 

Mühendis ve mimarların uzmanlıklarının tartışılmasının asla söz konusu edilemeyeceği belli alanlarda karar alma sürecine katkıda bulunmaları, katılımcı demokrasinin en somut ve en anlamlı örneklerinden birisini oluşturmakta iken, bu uygulamaya son verilmesine geçerli bir neden bulmak mümkün değildir.

 

Bu durumda, TMMOB’yi hedef alan böyle bir saldırının gerçek nedeninin, bu örgütün son günlerdeki demokratik protesto eylemlerinde izlediği hukuk ve demokrasi yanlısı tutumu cezalandırma amacından kaynaklandığı görüşünü savunanların haklılığını kabul etmek kaçınılmaz olmaktadır.

 

“Benim çizdiğim sınırların dışına çıktığın takdirde, ne kadar haklı olursan ol, hiçbir yetkiye sahip olamazsın” doğrultusundaki bir anlayışın, Tüm Öğretim Elemanları topluluğumuz tarafından onaylanması elbette ki beklenmemelidir.

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI

TÜMÖD Genel Başkanı