Tanıtım – Dünden Bugüne (TÜMÖD)

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği, kısa adı TÜMÖD, ilk kez Mayıs 1975 yılında Ankara’da kurulmuştur. Türkiye’deki üniversitelerde görevli çalışan ya da emekli olan öğretim üye ve yardımcılarının üye oldukları mesleki bir dernektir.

Bu dernek, 1980 yılında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın kararları doğrultusunda çalışmalarını, diğer pek çok dernek gibi durdurmuştur. 1982 yılında çalışmalarına son veren bu dernek, kendiliğinden kapanmıştır.

Öğretim üye ve yardımcılarından bir grup (Prof. Dr. Erdem Aksoy, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Doç. Dr. Tahir Hatipoğlu, Doç. Dr. Yalçın Küçük, Doç. Dr. Kadir Polat, Doç. Dr. Tahsin Yılmaz, Öğr. Gör. Candan Baysan), 3 Kasım 1986 tarihinde “Öğretim Üyeleri Derneği” adıyla, merkezi Ankara’da olan ikinci derneği kurmuşlardır. Öğretim Üyeleri Derneği, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulan ilk demokratik kitle örgütüdür. Aynı zamanda da, üniversite çalışanlarının kurduğu ilk örgüttür. Bu dernek de, Türkiye’deki bütün üniversitelerde görevli öğretim üye ve yardımcılarının üye olabildikleri mesleki bir dernektir. Öğretim Üyeleri Derneği, 8 Mart 1997 tarihinde yapılan 5. Genel Kurulu’nda, adının başına “Tüm” sözcüğünü alarak, “Tüm Öğretim Üyeleri Derneği” kısa adı “TÜMÖD” olmuştur. Böylece Mayıs 1975 tarihinde kurulan 1. TÜMÖD’ün devamı olmuştur. Kamuoyu da bunu böyle bilmektedir. TÜMÖD, yeni ismiyle hem geleneğe sahip çıkmış, hem de öncü ve ana olmanın haklı gururunu taşımıştır. 27 Haziran 2008 tarihinde yapılan 11. Genel Kurulu’nda, adı “Tüm Öğretim Elemanları Derneği” olarak değiştirilmiştir.

6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu (YÖK), kamu yararına çalışan dernekler dışında, öğretim elemanlarının dernek kurmalarını ve kurulu derneklere üye olmalarını, rektörlerin yazılı izinlerine bağlamıştır. Dolayısıyla Tüm Öğretim Elemanları Derneği’nin kurucuları ve üyeleri, üniversitelerden sıkıyönetim komutanlığı tarafından 1402 sayılı yasa ile uzaklaştırılan ya da emekli olan öğretim elemanları olmuştur. Çünkü hiçbir rektör, öğretim elemanlarına üyelik izni vermemiştir. Bu hüküm daha sonra değiştirilmiştir, ancak etkisi bugün de sürmekte ve bu yüzden, günümüzde de öğretim elemanlarının dernek üyeliklerine bakışları soğuktur.

1990 yılından sonra, Türkiye’nin üniversite olan kentlerinde yerel düzeyde, o üniversitenin öğretim elemanlarının üye olabildikleri dernekler kurulmuştur. Örneğin, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği (İZÜNİDER), Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği gibi. Tüm Öğretim Elemanları Derneği, 1975 yılında kurulan dernek gibi, bütün üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının üye oldukları dernek özelliğini korumuştur.

Tüm Öğretim Elemanları Derneği, çalışmalarını yürütmek üzere, istek olan üniversite merkezlerinin bulunduğu illerde, Dernekler Yasası uyarınca, o ilin adıyla temsilcilik ve şube açmıştır ve açmaya devam etmektedir.

Şubeler:
1. Şanlıurfa Şubesi,
2. İstanbul Şubesi,
3. Sivas Şubesi.

Temsilcilikler:
1. Adana Temsilciliği,
2. Afyon Temsilciliği,
3. Antalya Temsilciliği,
4. Bolu Temsilciliği,
5. Denizli Temsilciliği,
6. Diyarbakır Temsilciliği,
7. Düzce Temsilciliği,
8. Edirne Temsilciliği.
9. Elazığ Temsilciliği.

10. Eskişehir Temsilciliği.
11. İzmir Temsilciliği.
12. Kahramanmaraş Temsilciliği.
13. Kocaeli Temsilciliği.
14. Konya Temsilciliği.
15. Muğla Temsilciliği.
16. Niğde Temsilciliği.
17. Tekirdağ Temsilciliği.
18. Trabzon Temsilciliği.
19. Van Temsilciliği.

Tüm Öğretim Elemanları Derneği’nde bugüne kadar seçkin, yürekli ve korkusuz insanlar görev alarak, genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmışlardır. Üyelerimiz bu özelliklere sahip olmak zorundadır. Tüm Öğretim Elemanları Derneği, sindirilmek istenen geniş bir topluluğun sözcüsüdür.

Öncelikleri arasında; üniversite kimliği, bilim insanı onuru, özgür düşünce, demokrasi ve ulusallık yer alan Tüm Öğretim Elemanları Derneği, üniversiteler var olduğu sürece yaşayacaktır. Daima bilimin, aklın, özerkliğin, bilim özgürlüğünün, insan haklarının ve hukukun yanında olacak; laik, demokrat ve Atatürkçü Düşünceyi ilke edinecektir. Kemalist ilke ve devrimlerin sonsuz savunucusu olacaktır. Tüm Öğretim Elemanları Derneği’nin ilkesi budur, yolu budur, savaşımı budur. Bu ilkede, bu yolda ve bu savaşımda birlikte olmak, derneğe güç verecektir.

Yayımlanan Kitaplar:
1. Yaşanan Üniversite ve Üniversite Sorunları, 1997.
2. Üniversite Yazıları, 1998.
3. Üniversitelerimiz (Harita Mühendisleri Odası ile birlikte), 2005.

Burslar:
TÜMÖD, bugüne dek 500 dolayında yükseköğrenim öğrencisine burs vermiştir.

Konferans ve Açıkoturum:
· Çok sayıda konferans ve açıkoturum düzenlemiştir.
· Başka dernek ve kuruluşlar tarafından düzenlenen panellere, üyelerinden konuşmacı sağlamıştır.
· Çeşitli zaman dilimlerinde, değişik bir ilde olmak üzere “Üniversite Kurultayı” düzenlemiştir.

Yapılması Düşünülen İşler:
· Yeni bir demokratik ve özerk üniversiteler yasası çıkarılması için çaba harcanacaktır.
· Üniversitelerin bilim düzeylerinin yükseltilmesi, nitelikli öğrenci ve öğretim elemanı yetiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
· Gereksinmesi olan araştırma görevlilerine destek olunacak ve yoksul öğrencilere burs verme olanakları sağlanacaktır.
· Üniversitelerin ve tüm seviyedeki eğitim kurumlarının özelleştirilmesine karşı savaşım sürdürülecektir.
· Üniversitelerdeki ve tüm seviyedeki eğitim kurumlarındaki eğitim dilinin Türkçe olması için çalışmalar yapılacaktır.
· Üniversitelerdeki akademik yükseltme kriterlerinde bilim dilinin Türkçe olması için çalışılacaktır.
· Üniversite öğretim elemanlarının sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.
· Kamuoyunu aydınlatma girişimleri sürdürülecektir.

TÜMÖD YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI (A.Ü.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL (A.Ü.)
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Naki SELMANPAKOĞLU (GATA)
Genel Sekreter : Öğ. Gör. Suay KARAMAN (G.Ü.)
Gn. Sek. Yrd. : Yard. Doç. Dr. Armağan GÖKÇEARSLAN (G.Ü.)
Genel Sayman : Yard. Doç. Dr. Gülşen ERENLER-ÇAKAR (G.Ü.)
Üye : Yard. Doç. Dr. Barış DOSTER (Marmara..Ü.)

DENETİM KURULU
Başkan : Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Başkent Ü.)
Üye : Prof. Dr. Semih KORAY (Bilkent Ü.)
Üye : Prof. Dr. Ahmet SALTIK (A.Ü.)

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Cevat GERAY (Ankara Ü.)
Prof. Dr. Naci KEPKEP (YTÜ)
Prof. Dr. Tülin OYGÜR (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Sedat IŞIK (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Atila BOZKURT (Hacettepe Ü.)