BASIN AÇIKLAMASI 121

Tarih: 13.06.2013

 

 

Türkiye, Hükümetin Taksim Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılmasında halk ile inatlaşmasına karşı başlayan ve işyerlerinde, meydanlarda, mahallelerde milyonlarca insanın katıldığı protesto gösterilerine sahne olmaktadır. Bizler biliyoruz ki bu protesto gösterileri,  yalnızca bir çevre duyarlılığı veya hükümetin bugüne kadar elimizden aldığı en değerli şey Gezi Parkı olduğu için değil, 11 yıldır devam eden bir siyasi tarza, bir rejim inşasına karşı biriken öfkedendir.

 

Türkiye halkına dayatılan rejim değişikliğine, ülkenin iktisadi bağımsızlığının ve geleceğinin garantisi olan tüm kaynakların yağmalanmasına ve mülk olarak sermayeye devrine karşı çıkan halkımız, ister yaşanan süreci bilinçle ve bilimsel temelleriyle kavrayarak, ister iktidarın giderek despotlaşan yaşam tarzı ve kimliği üzerindeki dayatmalarına karşı biriktirdiği naif öfkeyle olsun isyan etmekte haklıdır.

 

Biz, akademisyenler, ülkemizin yaşadıklarının aynısını üniversitelerde yaşadık, yaşıyoruz. Topluma ait üniversitelerimiz bu süreçte piyasaya alıştırıldı, şimdi özelleştirilmek isteniyor. İTÜ ve ODTÜ Asistanlarını direnişe götüren iş güvencesiz çalıştırmanın üniversitenin tüm bileşenlerine uygulanması amaçlanıyor. Üniversiteler Abdülhamit’e onursal doktora verecek kadar gericileştirildi. Tıpkı çeşitli toplumsal kesimlere karşı açılan davalarda olduğu gibi çok sayıda ilerici, yurtsever, aydınlanmadan yana olan akademisyen ve öğrenci hileli soruşturmalara uğradılar ve tasfiye edilmeye çalışıldılar. Üniversiteler kişiliksizleştirildi ve hükümetten yana tavır almaya zorlandı; kimi de bunu gönüllü olarak yaptı. Hatta Reyhanlı saldırısı gibi bu ülkenin yaşadığı en korkunç terör olayında bile, üniversite yönetimleri seslerini çıkarmayarak veya hükümetten yana çıkarak Reyhanlı saldırısının ve hükümetin diğer hukuksuz uygulamalarının vebalini paylaştılar.

 

Biz aşağıda imzası bulunan akademisyen dernekleri, Haziran direnişini koşulsuz destekliyor ve selamlıyoruz. Hükümetin  ne Üniversite yasası ne Anayasa yapacak ehliyeti olmadığını ilan ediyoruz. Yeni bir ülkeyi kuracak Anayasanın ve özgür, bağımsız, bilimsel, toplumdan yana bir Üniversite Yasası’nın ancak direnen halkımız tarafından yapılacağını biliyor ve seviniyoruz.

 

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Öğretim Elemanları Derneği

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği

Isparta Öğretim Üyeleri Derneği

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)

Üniversite Konseyleri Derneği

Van Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği