BASIN AÇIKLAMASI 128

 

                       

Tarih: 03.08.2013

 

Profesör Rennan Pekünlü’nün özgürlüğü, bilimin özgürlüğü, üniversitenin özerkliğidir. Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü hakkında, türbanlı öğrencilerin “eğitim ve öğrenimini engellediği” gerekçesiyle verilen 2 yıl 1 ay süreyle mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından oyçokluğuyla onaylandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda daha önce Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı organları ile Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararların tümünü dikkate almayan bu durum, görevini yürürlükteki yasalara göre yapan bir akademisyene karşı bugüne kadar yapılan en büyük haksızlıklardan birini doğurmuştur.

 

Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, ülkemizin önemli bilim insanlarından birisidir. Astronomi alanında çok sayıda araştırma yaparak eserlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sunmuş, öğrenciler ve akademisyenler yetiştirmiştir. Tüm yaşamını bilime, eğitim ve öğretime adamış, sıradışı bir öğretim üyesidir.

 

12 Eylül Döneminde 2547 sayılı YÖK Yasası nedeniyle 1980’de, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası’na dayanılarak 1982’de iki kez üniversiteden uzaklaştırılmıştır. Günümüzde de düşüncelerinden ödün vermeyen tavrı nedeniyle bir grup medya organının hedefi haline getirilerek üniversitedeki görevinden ayrılmaya zorlanmıştır. Aynı özel hukuk mantığıyla bir kez daha cezalandırılmak istenmektedir. Bu kez onu hedef alan ortaçağ anlayışı, üniversiteden uzaklaştırmakla yetinmeyip 21. yüzyılda bir bilim insanını yürürlükteki hukuk kurallarından ödün verilmesine boyun eğmediği için bir cezaevi odasına tıkmaya çalışmaktadır.

 

Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü’ye yönelik medya organlarının da içinde yer aldığı sistemli, örgütlü baskının amacı, onun şahsında tüm üniversiteyi tahakküm altına almaktır. Ne yazık ki iktidar ve YÖK’ün ağır politik, mali ve idari kuşatması altında olan üniversite yöneticileri, bu müdahalelere karşı kendi öğretim üyelerini ve yürürlükteki hukuk kurallarını savunamamaktadır.

 

Yürürlükteki Anayasa hükümleri, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, AİHM kararları çerçevesinde “türbanlı öğrencilerin üniversitelere girmesi” hukuken yasaktır. Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, hiçbir türbanlı öğrencinin üniversiteye veya ders yapılan sınıflara girmesini engellememiş, sadece türbanlı öğrencileri mevcut hukuksal durum konusunda bilgilendirerek uyarmış ve durumu tutanağa bağlamıştır. Bu tutanakları ilgili idareye göndermiştir. Öğrencinin üniversiteye devam edip etmediği konusunda kayıtlar incelenmeden, dinlenen tanıkların anlatımlarından önyargılı bir tutumla çıkarılan hatalı gerekçelerle mahkumiyet kararı verilmiştir.

 

Yargıtay’ın onama kararında da Anayasa hükümleri, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, AİHM kararları yok sayılmıştır. Yargı kararları, yürürlükteki hukuk kurallarına değil, dönemin politik güç dengelerine ve esen rüzgârlara göre verilirse; Anayasa’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin anlamı kalmamış demektir.

 

İdarecileri muktedirler karşısında boyun eğse bile, üniversiteler Prof. Esat Rennan Pekünlü’nün yasaları ve bilimi hiçe sayan güç odaklarına kurban verilmesine seyirci kalmayacaktır. Ağır yaralar alsa da 12 Eylül karanlığından çıkan üniversitelerimiz, toplumumuzu çağın gelişmelerinin çok gerisinde tutmak için şiddete başvuran, olağanüstü dönemlerin hukukunu dayatan bir yaklaşımın da esiri olmayacaktır.

 

Aşağıda imzaları olan öğretim elemanları dernekleri olarak haklı davasında Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü ile dayanışma içinde olduğumuzu, bilimi ve hukuku ödünsüz savunacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Öğretim elemanlarını, öğrencileri, basın kuruluşlarını, hukukçular başta olmak üzere tüm halkımızı, bu önemli bilim insanına uygulanmakta olan şiddetli haksızlığa seyirci kalmamaya, üniversite özerkliğine ve bilimsel özgürlüklere sahip çıkmaya çağırıyoruz.

 

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (AÜÖED)

Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER)

Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği (GÜÖÜD)

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (İNÖDER)

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (İÜÖÜD)

Samsun Akademik Elemanlar Derneği (Akademi Samsun)

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)

Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD)

Van ÜniversiteÖğretimElemanlarıDerneği (VÜNİDER)