BASIN AÇIKLAMASI 145

Tarih: 10.06.2016

 

Aylardır ülkemizde terör hiç gündemden düşmemekte, hemen hemen her gün insanlarımız öldürülmekte ve yaralanmaktadır. Ekonomik sorunlar memuru, işçiyi, esnafı, çiftçiyi, emekliyi, dar gelirliyi vurmakta, yaşam koşulları her geçen gün zorlaşmaktadır. Hukuk tanımamazlık alıp başını yürümüş, ülkemiz dünyada yalnızlığa itilmiş konumdadır. Siyasi iktidarın Atatürk ilke ve devrimleriyle uğraşmaktan başka işi olmadığı için, ülkemiz tarihindeki en büyük kaosu yaşamaktadır.

 

Ülkemizin gündemi bu olaylarla doluyken, günlerdir cumhurbaşkanının diploması sahte mi, gerçek mi diye konuşulmaktadır. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak şartı ortadayken, diploma konusu hep yuvarlak sözlerle geçiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu üzerine düşen görevi yapmadığı için, ortalık toz duman olmaktadır.

 

Türkiye’de yüksek öğrenim diplomalarının muhatabı ve arşivi ilgili üniversite ve Yüksek Öğretim Kuruludur (YÖK). Bu nedenle Cumhurbaşkanının diploması konusunda da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile Yüksek Öğretim Kurulu görevli ve sorumludur. Bu iki kurum tarafından yapılacak, açıklamalar konuyu açıklığa kavuşturacak niteliktedir. Bu kurumların sessizliği, şüpheleri daha da kuvvetlendirmektedir.

 

TÜMÖD olarak, cumhurbaşkanının diploma konusunun açıklığa kavuşturulması için Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile Yüksek Öğretim Kurulu’nu göreve çağırıyor ve toplumu aydınlatmasını istiyoruz. Diplomanın gerçek olmasının, toplumu rahatlatacağına kuşku yoktur. Ancak gerçek olmaması durumunda yaşanacak karışıklığın boyutunu tahmin etmek çok zordur. Yetkilileri acil olarak cumhurbaşkanının diploması konusunda doyurucu açıklama yapmaya davet ediyor ve takipçisi olacağımız bildiriyoruz.

 

 

TÜMÖD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Recep AKDUR

Genel Başkan