Yönetim Kurulu

 

YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR Başkent Ü. Tıp F
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü. Veteriner F – Emekli
Gn. Bşk. Yrd. :

Prof. Dr. Atilla BOZKURT

Hacettepe Ü. Tıp F – Emekli

Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Ankara HBV Ü.
Gn. Sek. Yrd. : Dr. Öğ. Üyesi Müge BAHÇECİ Başkent Ü. İletişim F
Genel Sayman : Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ Abant İB Ü. İİBF – Emekli
Üye : Uzman Ataman ÖZDEMİR ODTÜ
DENETİM KURULU
Başkan : Prof. Dr. Semih KORAY Bilkent Ü. İİSB F
Üye : Prof. Dr. Hülagü KAPLAN Gazi Ü. MF – Emekli
Üye : Doç. Dr. Selami TOPRAK Ankara Ü. Tıp F
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Tolga YARMAN Okan Ü.
Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK Ankara HBV Ü.
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY Ufuk Ü.
Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Ege Ü.
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN Ankara Ü.
YÖNETİM KURULU-Yedek
Doç. Dr. S. Çağdaş İNAM Başkent Ü.
Doç. Dr. Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU Ankara Ü
 Doç. Dr. Armağan GÖKÇEARSLAN Gazi Ü.
Prof. Dr.  Gülen ELMAS ARSLAN Ufuk Ü.
Doç. Dr.  Füsun EKMEKYAPAR Namık Kemal Ü.
Dr. Öğ. Üyesi Devrim GÜN Bilgi Ü.
DENETİM KURULU-Yedek
Prof. Dr. Esen GÜRBÜZ Niğde Ü.
Doç. Dr. Hüseyin KOTAMAN Harran Ü
Yard. Doç. Dr. Neşe Hayat AKSOY Aksaray Ü. Veteriner F
DANIŞMA KURULU-Yedek
Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA Gazi Ü.
Prof. Dr. Zafer KARS Cumhuriyet Ü.
Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN Dicle Ü.
Prof. Dr. Kürşat YILDIZ Kocaeli Ü.
Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN Yüzüncü Yıl Ü.