Yönetim Kurulu

 

YÖNETİM KURULU
Genel Başkan : Prof. Dr. Recep AKDUR Ankara Ü. Tıp F
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL Ankara Ü. Veteriner F – Emekli
Gn. Bşk. Yrd. : Prof. Dr. Tülin OYGÜR Gazi Ü. Diş H. F – Emekli
Genel Sekreter : Öğr. Gör. Suay KARAMAN Gazi Ü. Tapu Kadastro MY
Gn. Sek. Yrd. : Doç. Dr. Selami TOPRAK Ankara Ü. Tıp F
Genel Sayman : Doç. Dr. Burçin Aşkım GÜMÜŞ Gazi Ü. Tıp F
Üye : Prof. Dr. Semih KORAY Bilkent Ü. İİSB F
DENETİM KURULU
Başkan : Prof. Dr. Zafer KARS Cumhuriyet Ü. Tıp F
Üye : Doç. Dr. Murat TUNCEL Hacettepe Ü. Tıp F
Üye : Yard. Doç. Dr. Müge BAHÇECİ Başkent Ü. İletişim F
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Tolga YARMAN Okan Ü.
Prof. Dr. Cevat GERAY Ankara Ü.
Prof. Dr. Ayşe KALKANCI Gazi Ü.
Prof. Dr. Kayhan KANTARLI Ege Ü.
Prof. Dr. Ramazan İNCİ Ege Ü.
YÖNETİM KURULU-Yedek
Uzman Ataman ÖZDEMİR ODTÜ
Doç. Dr. S. Çağdaş İNAM Başkent Ü.
Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK ODTÜ
 Doç. Dr. Armağan GÖKÇEARSLAN Gazi Ü.
Doç. Dr.  Füsun EKMEKYAPAR Namık Kemal Ü.
Doç. Dr. Atakan HATİPOĞLU Adnan Menderes Ü.
Prof. Dr. Özge UZUN Abant İzzet Baysal Ü.
DENETİM KURULU-Yedek
Prof. Dr. Esen GÜRBÜZ Niğde Ü.
Yard. Doç. Dr. Diren ÇAKMAK Hitit Ü
Yard. Doç. Dr. Neşe Hayat AKSOY Aksaray Ü. Veteriner F
DANIŞMA KURULU-Yedek
Prof. Dr. Ayşe KARS Hacettepe Ü.
Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK Gazi Ü.
Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN Dicle Ü.
Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN Yüzüncü Yıl Ü.
Prof. Dr. Gülen ELMAS ASLAN Hiti Ü.