BASIN AÇIKLAMASI 114

Tarih: 15.01.2013

 

 

Biz aşağıda imzaları bulunan Öğretim Elemanları Dernekleri, hukuksuz, dayanaksız ve her türlü usule aykırı olarak tutuklu bulunan öğretim elemanlarının önemli bir bölümünün durumlarının yargısız infaz sürecine varmış olduğunu görmekteyiz.

 

Bunlar arasında özellikle Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, içinde bulunduğu ağır sağlık koşulları nedeniyle yaşamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

 

Ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim insanımız sayın Hilmioğlu’nun içine düşürüldüğü bu durumun son bulması, temsil etmekte olduğumuz öğretim elemanları topluluğunun ivedi ve ortak talebidir.

 

Sayın Hilmioğlu’nun bir an önce özgürlüğünün sağlanması, yalnızca yaşama kavuşması açısından değil, ülkemizin alnına sürülmüş bir kara lekenin silinmesi bakımından da önemli bir adım oluşturacaktır.

 

Kamuoyunun dikkatlerine özenle ve saygıyla sunarız.

 

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (AÜÖED)

Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER)

Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği (GÜÖÜD)

İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (İNÖDER)

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (İÜÖÜD)

Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği (OED)

Samsun Akademik Elemanlar Derneği (Akademi Samsun)

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (UÜÖÜD)

Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD)

Üniversite Öğretim Elemanları Derneği (ÜÖED)