BASIN AÇIKLAMASI 115

Tarih: 06.03.2013

 

 

YÖK Yüksek Disiplin Kurulu, 28 Şubat 2013 günü yapılan toplantısına, haklarında ağır disiplin cezaları istenen beş öğretim elemanı ve üniversite çalışanları, mensubu oldukları sendika temsilcilerinin katılmasına izin vermedi. Oysa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun (KGHK) 29.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sayılı Kararı’nın 20. maddesine göre diğer kamu görevlileri gibi öğretim elemanları da bu hakka sahip bulunuyor.

 

YÖK; KGHK’nın yetki alanının memurların mali ve sosyal haklarıyla sınırlı olduğunu ileri sürerek, KGHK’yı bu konuda yetkisiz sayıyor. Oysa 28 Şubat 2013 tarihine kadar disiplin cezalarının görüşüldüğü toplantılara iki öğretim elemanının sendika temsilcilerini kabul etmişti.

 

Ayrıca KGHK kararları hem toplu sözleşme hükmündedir hem de özlük haklarına ilişkin disiplin hükümleri KGHK’nın alanına girer.

 

YÖK’ün bu tutumu hukukun ve yasaların ihlali anlamına geldiğinden, bu tutum ve kararından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

 

 

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI

Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanı

 

Prof. Dr. M. Tuba ONGUN

Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı